Simulation-driven Design

Rodina produktů ALTAIR INSPIRE, ALTAIR SIMSOLID a další nástroje se zaměřují zejména na simulace v koncepční fázi návrhu výrobku - obsahuje aplikace pro statické analýzy, topologické optimalizace, dynamiku těles, simulace technologických procesů a nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování.

Simulation-driven Design

Nástroje z platformy Altair Inspire (též solidThinking Inspire ) a nástroj Altair SimSolid jsou řešení podporující přístup Simulation-driven Design, tedy vývoj výrobku od začátku s ohledem na jeho fyzikální funkčnost a vyrobitelnost. Ty ověřujeme již v raných stádiích vývoje, tedy již od konceptu. Nástroje Model-based Development navíc propojují svět 0D a 1D modelování se simulacemi ve 3D. Ověřte si jejich potenciální přínos pro vaše podnikání. Kontaktujte Advanced Engineering, oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku.

Výhody řešení Altair Inspire:

 • Široký záběr konstruktérsky orientovaných simulačních nástrojů včetně multi-fyzikálních analýz a optimalizací.
 • V uživatelsky velmi přívětivém prostředí platformy Inspire implementované pokročilé technologie HyperWorks umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.
 • Integrované portfolio:
  • strukturálních, Multi-body Dynamics, CFD a dalších řešičů a optimalizačních technologií
  • nástrojů pro simulace výrobních procesů a ověřování vyrobitelnosti
  • nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování
  • a nástroje pro tvorbu inovativního průmyslového designu
 • Nabídka řešičů – standardní FEM solver, bezkonkurenčně rychlý SimSolid, MBD solver a řešiče pro simulaci výrobních technologií
 • Otevřenost softwarových produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.
 • Výhodná licenční politika.

Poznejte široký způsob využití:

Softwarové nástroje Altair Inspire poskytují flexibilní řešení pro časově efektivní modelování, analýzu a optimalizaci v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, simulací výrobních procesů i multi-fyziky. Jednotlivé nástroje lze efektivně zahrnout do konstrukčního procesu od koncepčního návrhu přes detailní konstrukci až po ověřování.

Altair Inspire Platform

K čemu software Altair Inspire slouží?

 • Analýzy, optimalizace a Simulation Driven Design
  Pro strukturální analýzy konstrukcí a nejen topologické optimalizace produktů jsou určeny softwarové nástroje Inspire, a SimLab sT. Odhalte nejvíce namáhaná místa produktů již v koncepční fázi vývoje a zjistěte, jak výrobek optimalizovat, zpevnit a vylepšit. Požadujete-li automatizovanou tvorbu vysoce kvalitní FEM sítě nebo řešíte-li multi-fyzikální problémy, použijte SimLab sT. Pro rychlé analýzy variant ve fázi “detail design” využijte rychlosti řešiče SimSolid.
 • Ověřování vyrobitelnosti a simulace výrobních procesů
  Již v raných stádiích vývoje ověřujte vyrobitelnost vašeho dílu. Předejděte výrobním vadám, eliminujte kritická místa konstrukce. Ve specializovaných produktech Inspire Cast, FormExtrude jsou k dispozici simulace slévání, lisování a protlačování. Samotný nástroj Inspire Vám pomůže s optimalizací konstrukce pro 3D tisk.
 • Model-based Development
  Vyvíjejte svůj výrobek jako komplexní model, jehož chování a vlastnosti budete modelovat podle potřeby po částech jako matematický sub-model, fyzikální sub-model reprezentovaný logickými bloky, model řízení a ovládání, mechanické 3D modely (např. pomocí multi-body dynamiky), CFD nebo EM modely. K integraci v jeden celek vám pomohou nástroje ComposeActivate. A nebo nástroj Compose použijte jako integrační a automatizační nástroje v pre-processingu a post-processingu či pro zpracování signálu.
 • Průmyslový design
  Vytvářejte inovativní návrhy nejen z pohledu fyzikálních vlastností, výkonnosti a účinnosti ale i estetiky. Využijte všech výhod přesného parametrického, polygonálního a PolyNURBS-based modelování. Doplňte strukturální a výrobní optimalizace o tvarové, vytvářejte fotorealistické vizualizace a zkompletujte pracovní postup od ideového a uměleckého návrhu až po fyzický výrobek. Naplňte slogan “from art to part”. To vše za pomoci Inspire Studio.

Zjistěte více o solidThinking na stránkách Altair.com.

Provedeme Vás ověřením vhodnosti nástrojů

Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího nástroje pro Vaše typické úlohy, zajistíme zkušební (trial) licenci, ukážeme nejlepší postupy práce, spolu s Vámi vyzkoušíme na Vašich příkladech. Kontaktujte nás nebo sami otestujte a využijte výukové materiály.

Ke stažení: eBooky | Webináře | Články | Technické dokumenty
Zjistit více: Resource Library na solidThinking.com | Altair Learning Center | Learning library na Altair University

Produkty:


Inspire

Inspire

Inspire umožňuje konstruktérům a produktovým inženýrům snadno a rychle vytvářet a analyzovat efektivní koncepty mechanických struktur. Má v sobě zaintegrovány algoritmy z řešiče Altair OptiStruct, čímž zpřístupňuje topologické optimalizace širší veřejnosti. Nedílnou součásti Inspire je i modul Motion pro multi-body dynamické analýzy a Inspire Print3D pro simulaci aditivní výroby. V Inspire Print3D můžete optimalizovat orientaci tisku, minimalizovat potřebu podpor a provádět termomechanickou simulaci výrobního procesu, předcházet vadám a analyzovat deformace a zbytková napětí.

Novinkou v Altair Inspire je začlenění solveru SimSolid po bok vestavěných stávajících řešičů OptiStruct (FEM analýzy a optimalizace) a MotionSolve (Multi-Body Dynamics). Se SimSolidem lze rychle a přesně analyzovat velké množství konstrukčních variant během řádově kratších časů oproti FEM. A navíc bez nutnosti úprav a zjednodušování geometrie. Prostředí Inspire naopak umožňuje okamžitě navrhovat úpravy geometrie bez návratu do prostředí CAD systému. Jak řešič SimSolid v prostředí Inspire funguje, ukazuje toto video.

Ke stažení: Brožura | eBook | Webinář: Structures | Webinář: Motion | Výuková videa
Zjistit více na altair.com


SimLab sT

Procesně orientované multi-disciplinární simulační prostředí pro analýzu složitých sestav. Je připraven pro řešení multi-fyzikálních analýz (strukturální, termální, proudění tekutin).

Pre-processing SimLabu přináší vysokou automatizaci přípravy modelů a síťovaní, přičemž výsledkem je vysoce kvalitní a v kritických místech optimálně jemná síť. K tomu se používá přímé provázání FEM modelu na CAD geometrii (features), síťování na bázi šablon, scriptování a další techniky. Vysokých časových úspor SimLab dosahuje zejména u tvarově složitých dílů a zpracování mnoha variant výrobku.

Ve verzi sT má v sobě SimLab zaintegrovány řešiče pro statiku, dynamiku, sdílení tepla, proudění tekutin a elektrostatiku.

Ke stažení: Data sheet | eBook | Webinář | Videa
Zjistit více na altair.com


SimSolid

SimSolid

Revoluční simulační nástroj pro lineární a nelineární strukturální analýzy. Eliminuje potřebu zjednodušování geometrického modelu a síťování, tedy dvou časově nejnáročnějších a na spolehlivost výsledků velmi citlivých činností v případě tradičních FEM nástrojů. SimSolid díky odlišnému matematickému aparátu (nepoužívá klasickou metodu konečných prvků) navíc dosahuje řádově kratších výpočetních časů. Jeho typické užití je v oblasti koncepčního návrhu, vyhodnocování množství variant a podpory rozhodování. Vlastní řešič SimSolid je dnes v lineární variantě k dispozici též v nástroji Altair Inspire. Více o přednostech jednotlivých nástrojů a řešičů naleznete zde.

Download: Datasheet | eBook | Webinář | Výuková videa
Zjistit více na altair.com…


Altair Compose

Compose

Prostředí pro numerické výpočty, které umožňuje uživatelům snadno vytvářet matematické modely, realizovat výpočty, hromadné zpracování dat a datové vizualizace. Vše s podporou vývoje a ladění skriptů. Compose zahrnuje matematické funkce z oblasti algebry, maticového počtu, diferenciálních rovnic, zpracování signálních dat a podobně. Další rozšíření je možné přes knihovny Python. Edice Professional díky CAE integracím umožňuje snadno automatizovat úlohy v pre- a post-processingu.

Zjistit více na altair.com…


Activate

Nástroj pro Model-Based Development přístup ve vývoji výrobku. Umožňuje inženýrům navrhovat systémy řízení, simulovat chování a optimalizovat hybridní systémy ve formě 1D modelů reprezentovaných pomocí blokových diagramů a dle potřeby je provazovat s 3D FEA modely.

Zjistit více na altair.com…


Embed

Nástroj pro vývoj embeded systémů, který automatizovaně generuje kód pro cílový hardware, a to na základě modelů ve formě blokových diagramů. Vaše návrhy můžete ověřovat technikou Hardware-in-the-Loop (HIL). Embed spolu s produkty Compose a Activate patří do řešení Model-Based Development.

Zjistit více na altair.com…


Altair Inspire Studio

Inspire Studio

Altair Inspire Studio je zcela nové softwarové řešení určené průmyslovým designérům, konstruktérům, architektům a dalším kreativním odborníkům vytvářet, posuzovat a vizualizovat designérské myšlenky a návrhy rychleji než dosud.
Inspire Studio je 3D hybridní (plošné a objemové) modelovací a renderovací řešení jak pro Windows tak Mac OS X. Vytvářejte návrhy pomocí skic, polygonů, PolyNURBS ploch, objemových těles a využijte profesionální fotorealistické vizualizace a animace. Ta je k dispozici i jako samostatný produkt Inspire Render.

Ke stažení: Brožura | Webinář | Výuková videa
Zjistit více na altair.com


Inspire Cast

Kompletní simulace odlévání v pěti jednoduchých krocích a uživatelsky příjemném a intuitivním prostředí. Vhodný nástroj jak pro občasné uživatele-konstruktéry, tak pro zkušené technology. Již v ranných stádiích návrhu si mohou uživatelé vizualizovat potenciální vady a včas je eliminovat konstrukčními úpravami.

Download: Datasheet | eBook | Výukové webináře | Videa
Zjistit více na altair.com


Inspire Form

Kompletní prostředí pro simulace lisování. Vhodný nástroj pro konstruktéry a technology pro optimalizaci konstrukce lisovacích nástrojů, simulaci tvářecího procesu a snižování nákladů na materiál. V modulu „Feasibility“ velmi rychle prověříte vyrobitelnost a v modulu „Tryout“ pomocí inkrementálního řešiče provedete simulaci vícestupňového lisování i s výpočtem odpružení (springback).

Zjistit více na altair.com…


Inspire Extrude Metal

Inspire Extrude Metal

Nástroj pro simulaci protlačování kovových dílů. Vhodný nástroj jak pro občasné uživatele-konstruktéry, tak pro zkušené technology. Altair Inspire Extrude Metal provedete snadno, rychle a přesně požadované simulace.

Zjistit více na altair.com…


Inspire Extrude Polymer

Nástroj pro společnosti vyrábějící plastové díly technologií protlačování, kterým umožní plnit požadavky na přesnost, kvalitu povrchu a mechanické vlastnosti výrobku, a přitom snižovat výrobní náklady. Sledujte tok materiálu, vnitřní teplotu formy, identifikujte a eliminujte potenciální výrobní vady.

Zjistit více na altair.com…


Licenční systém Altair

Softwarové nástroje od Altair jsou poskytování na základě licenčních jednotek Altair Units (nástupce HyperWorks UnitssolidThinking Units). Jedná se o vysoce flexibilní, škálovatelný a cenově příznivý model, který má Altair patentován.

Licenční jednotky jsou plovoucí, lze je sdílet různými uživateli na různých lokalitách v rámci celého licenčního regionu (u nás celá EMEA), platí zde systém levelingu (kdy s použitím dalších nástrojů a řešičů neroste spotřeba jednotek) a lze vybírat z několika aplikačních balíků tak, aby náklady byly optimalizovány např. pro průmyslového designéra, strojního konstruktéra, koncepčního inženýra nebo CAE inženýra.

S příchodem řešení a služeb Altair One, jsou licenční jednotky aplikovatelné i na High -performance & Cloud computing.

Kontaktujte nás pro nalezení nejvhodnějšího licenčního řešení pro Vás.


Více informací

Kompletní portfolio produktů Altair

Výukové materiály na Altair Resource Library
Výukové materiály na Altair University

Videa a webináře na YouTube kanálu Altair
Videa a webináře na YouTube kanálu Altair University

Domluvte si schůzku u vás ve firmě nebo navštivte Advanced Engineering v Praze-Letňanech.

logo-textVýhody  softwarových řešení altair:

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Integrované portfolio řešení v oblastech

 • CAE řešiče a optimalizace
 • Modelování a vizualizace
 • Nástroje pro koncepční design a ověřování vyrobitelnosti
 • Průmyslový design
 • Data Analytics a Internet of Things 
 • High-performance Computing

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

Zkušenosti Altair z realizace vlastních inženýringových projektů.

Unikátní a cenově efektivní licenční model.

logo-textVybraní klienti

Software Altair podporujeme ve významných nadnárodních i lokálních firmách z oblastí automobilového, leteckéhostrojírenského průmyslu.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.