Simulation-driven Design

Rodina produktů ALTAIR INSPIRE, ALTAIR SIMSOLID a další nástroje se zaměřují zejména na simulace v koncepční fázi návrhu výrobku - obsahuje aplikace pro statické analýzy, topologické optimalizace, dynamiku těles, simulace technologických procesů a nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování.

Simulation-driven Design

Nástroje z platformy Altair Inspire (dříve pod označením solidThinking Inspire ) a nástroj Altair SimSolid jsou řešení podporující přístup Simulation-driven Design, tedy vývoj výrobku od začátku s ohledem na jeho fyzikální funkčnost a vyrobitelnost. Ty ověřujeme již v raných stádiích vývoje, tedy již od konceptu. Nástroje Model-based Development navíc propojují svět 0D a 1D modelování se simulacemi ve 3D. Ověřte si jejich potenciální přínos pro vaše podnikání. Kontaktujte Advanced Engineering, oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku.

Výhody řešení Altair Inspire:

 • Široký záběr konstruktérsky orientovaných simulačních nástrojů včetně multi-fyzikálních analýz a optimalizací.
 • V uživatelsky velmi přívětivém prostředí platformy Inspire implementované pokročilé technologie HyperWorks umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.
 • Integrované portfolio:
  • strukturálních, Multi-body Dynamics, CFD a dalších řešičů a optimalizačních technologií
  • nástrojů pro simulace výrobních procesů a ověřování vyrobitelnosti
  • nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování
  • a nástroje pro tvorbu inovativního průmyslového designu
 • Nabídka řešičů – standardní FEM solver, bezkonkurenčně rychlý SimSolid, MBD solver a řešiče pro simulaci výrobních technologií
 • Otevřenost softwarových produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.
 • Výhodná licenční politika.

Poznejte široký způsob využití:

Softwarové nástroje Altair Inspire poskytují flexibilní řešení pro časově efektivní modelování, analýzu a optimalizaci v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, simulací výrobních procesů i multi-fyziky. Jednotlivé nástroje lze efektivně zahrnout do konstrukčního procesu od koncepčního návrhu přes detailní konstrukci až po ověřování.

Altair Inspire Platform

K čemu software Altair Inspire slouží?

 • Analýzy, optimalizace a Simulation Driven Design
  Pro strukturální analýzy konstrukcí a nejen topologické optimalizace produktů jsou určeny softwarové nástroje Inspire, a SimLab sT. Odhalte nejvíce namáhaná místa produktů již v koncepční fázi vývoje a zjistěte, jak výrobek optimalizovat, zpevnit a vylepšit. Požadujete-li automatizovanou tvorbu vysoce kvalitní FEM sítě nebo řešíte-li multi-fyzikální problémy, použijte SimLab sT. Pro rychlé analýzy variant ve fázi “detail design” využijte rychlosti řešiče SimSolid.
 • Ověřování vyrobitelnosti a simulace výrobních procesů
  Již v raných stádiích vývoje ověřujte vyrobitelnost vašeho dílu. Předejděte výrobním vadám, eliminujte kritická místa konstrukce. Ve specializovaných produktech Inspire Cast, Form, Extrude, MoldPolyFoam jsou k dispozici simulace slévání, lisování a protlačování. Samotný nástroj Inspire Vám díky modulu Print3D pomůže s optimalizací konstrukce pro 3D tisk.
 • Model-based Development
  Vyvíjejte svůj výrobek jako komplexní model, jehož chování a vlastnosti budete modelovat podle potřeby po částech jako matematický sub-model, fyzikální sub-model reprezentovaný logickými bloky, model řízení a ovládání, mechanické 3D modely (např. pomocí multi-body dynamiky), CFD nebo EM modely. K integraci v jeden celek vám pomohou nástroje ComposeActivate. A nebo nástroj Compose použijte jako integrační a automatizační nástroje v pre-processingu a post-processingu či pro zpracování signálu.
 • Průmyslový design
  Vytvářejte inovativní návrhy nejen z pohledu fyzikálních vlastností, výkonnosti a účinnosti ale i estetiky. Využijte všech výhod přesného parametrického, polygonálního a PolyNURBS-based modelování. Doplňte strukturální a výrobní optimalizace o tvarové, vytvářejte fotorealistické vizualizace a zkompletujte pracovní postup od ideového a uměleckého návrhu až po fyzický výrobek. Naplňte slogan “from art to part”. To vše za pomoci Inspire Studio.

Celkový přehled řešení od Altair
Structures | Fluids and Thermal | Electromagnetics | Multiphysics | Industrial Design | Manufacturing | HPC and Cloud | Inernet of Things | Data Analytics | Altair Patrtner Alliance

Zjistěte více o nástrojích pro Simulation-driven Design na stránkách Altair.com.

Provedeme Vás ověřením vhodnosti nástrojů

Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího nástroje pro Vaše typické úlohy, zajistíme zkušební (trial) licenci, ukážeme nejlepší postupy práce, spolu s Vámi vyzkoušíme na Vašich příkladech. Kontaktujte nás nebo sami otestujte a využijte výukové materiály.

Ke stažení: eBooky | Webináře | Články | Technické dokumenty
Zjistit více: Resource Library na Altair.com | Altair Learning Center | Learning library na Altair University

Produkty:


Inspire

Inspire

Inspire umožňuje konstruktérům a produktovým inženýrům snadno a rychle vytvářet a analyzovat efektivní koncepty mechanických struktur. Má v sobě zaintegrovány algoritmy z řešiče Altair OptiStruct, čímž zpřístupňuje topologické optimalizace širší veřejnosti. Nedílnou součásti Inspire je i modul Motion pro multi-body dynamické analýzy a Inspire Print3D pro simulaci aditivní výroby. V Inspire Print3D můžete optimalizovat orientaci tisku, minimalizovat potřebu podpor a provádět termomechanickou simulaci výrobního procesu, předcházet vadám a analyzovat deformace a zbytková napětí.

Novinkou v Altair Inspire je začlenění solveru SimSolid po bok vestavěných stávajících řešičů OptiStruct (FEM analýzy a optimalizace) a MotionSolve (Multi-Body Dynamics). Se SimSolidem lze rychle a přesně analyzovat velké množství konstrukčních variant během řádově kratších časů oproti FEM. A navíc bez nutnosti úprav a zjednodušování geometrie. Prostředí Inspire naopak umožňuje okamžitě navrhovat úpravy geometrie bez návratu do prostředí CAD systému. Jak řešič SimSolid v prostředí Inspire funguje, ukazuje toto video.

Doporučujeme: Brožura | eBook | Webinář: Structures | Webinář: Motion | Výuková videa | Aplikace Inspire

Zjistit více na altair.com


SimLab

Procesně orientované multi-disciplinární simulační prostředí pro analýzu složitých sestav. Je připraven pro řešení multi-fyzikálních analýz (strukturální, termální, proudění tekutin).

Pre-processing SimLabu přináší vysokou automatizaci přípravy modelů a síťovaní, přičemž výsledkem je vysoce kvalitní a v kritických místech optimálně jemná síť. K tomu se používá přímé provázání FEM modelu na CAD geometrii (features), síťování na bázi šablon, scriptování a další techniky. Vysokých časových úspor SimLab dosahuje zejména u tvarově složitých dílů a zpracování mnoha variant výrobku.

S licencí Concept Engineer má v sobě SimLab zaintegrovány altairovské řešiče pro statiku, dynamiku, sdílení tepla, proudění tekutin a elektrostatiku. S vyššími licencemi pak umožňuje volat řešiče i jiných výrobců.

Doporučujeme: Data sheet | eBook | Webinář | Videa | Aplikace SimLab
Zjistit více na altair.com


SimSolid

SimSolid

Revoluční simulační nástroj pro lineární a nelineární strukturální analýzy. Eliminuje potřebu zjednodušování geometrického modelu a síťování, tedy dvou časově nejnáročnějších a na spolehlivost výsledků velmi citlivých činností v případě tradičních FEM nástrojů. SimSolid díky odlišnému matematickému aparátu (nepoužívá klasickou metodu konečných prvků) navíc dosahuje řádově kratších výpočetních časů. Jeho typické užití je v oblasti koncepčního návrhu, vyhodnocování množství variant a podpory rozhodování. Vlastní řešič SimSolid je dnes v lineární variantě k dispozici též v nástroji Altair Inspire. Více o přednostech jednotlivých nástrojů a řešičů naleznete zde.

Doporučujeme: Datasheet | eBook | Webinář | Výuková videa | Webinář – predikce únavy a životnosti

Zjistit více na altair.com…


Altair Compose

Compose

Prostředí pro numerické výpočty, které umožňuje uživatelům snadno vytvářet matematické modely, realizovat výpočty, hromadné zpracování dat a datové vizualizace. Vše s podporou vývoje a ladění skriptů. Compose zahrnuje matematické funkce z oblasti algebry, maticového počtu, diferenciálních rovnic, zpracování signálních dat a podobně. Další rozšíření je možné přes knihovny Python. Edice Professional díky CAE integracím umožňuje snadno automatizovat úlohy v pre- a post-processingu.

Doporučujeme: Prezentace – Model-Based Development | Webinář | eBooky Matematika, skriptování, datová analytika a vizualizace; Modelování elasto-plastických materiálů; Dynamika systémů a řízení

Zjistit více na altair.com…


Activate

Nástroj pro Model-Based Development přístup ve vývoji výrobku. Umožňuje inženýrům navrhovat systémy řízení, simulovat chování a optimalizovat hybridní systémy ve formě 1D modelů reprezentovaných pomocí blokových diagramů a dle potřeby je provazovat s 3D FEA modely.

Doporučujeme: Prezentace – Model-Based Development | eBook Základy systémového modelování a navrhování řídících systémů | Aplikace Activate

Zjistit více na altair.com…


Embed

Nástroj pro vývoj embeded systémů, který automatizovaně generuje kód pro cílový hardware, a to na základě modelů ve formě blokových diagramů. Vaše návrhy můžete ověřovat technikou Hardware-in-the-Loop (HIL). Embed spolu s produkty Compose a Activate patří do řešení Model-Based Development.

Doporučujeme: Aplikace Embed
Zjistit více na altair.com…


Altair Inspire Studio

Inspire Studio

Altair Inspire Studio je zcela nové softwarové řešení určené průmyslovým designérům, konstruktérům, architektům a dalším kreativním odborníkům vytvářet, posuzovat a vizualizovat designérské myšlenky a návrhy rychleji než dosud.
Inspire Studio je 3D hybridní (plošné a objemové) modelovací a renderovací řešení jak pro Windows tak Mac OS X. Vytvářejte návrhy pomocí skic, polygonů, PolyNURBS ploch, objemových těles a využijte profesionální fotorealistické vizualizace a animace. Ta je k dispozici i jako samostatný produkt Inspire Render.

Doporučujeme: Stránka Průmyslový design | Brožury Inspire Studio a Průmyslový design | Webinář | Výuková videa

Zjistit více na altair.com


Inspire Cast

Kompletní simulace odlévání v pěti jednoduchých krocích a uživatelsky příjemném a intuitivním prostředí. Vhodný nástroj jak pro občasné uživatele-konstruktéry, tak pro zkušené technology. Již v ranných stádiích návrhu si mohou uživatelé vizualizovat potenciální vady a včas je eliminovat konstrukčními úpravami.

Doporučujeme: Datasheet | eBook | Výukové webináře | Videa | Řešení pro simulace výrobních procesů

Zjistit více na altair.com


Inspire Form

Kompletní prostředí pro simulace lisování. Vhodný nástroj pro konstruktéry a technology pro optimalizaci konstrukce lisovacích nástrojů, simulaci tvářecího procesu a snižování nákladů na materiál. V modulu „Feasibility“ velmi rychle prověříte vyrobitelnost a v modulu „Tryout“ pomocí inkrementálního řešiče provedete simulaci vícestupňového lisování i s výpočtem odpružení (springback).

Doporučujeme: Řešení pro simulace výrobních procesů
Zjistit více na altair.com…


Inspire Extrude Metal

Inspire Extrude Metal

Nástroj pro simulaci protlačování kovových dílů. Vhodný nástroj jak pro občasné uživatele-konstruktéry, tak pro zkušené technology. Altair Inspire Extrude Metal provedete snadno, rychle a přesně požadované simulace.

Doporučujeme: Řešení pro simulace výrobních procesů
Zjistit více na altair.com…


Inspire Extrude Polymer

Nástroj pro společnosti vyrábějící plastové díly technologií protlačování, kterým umožní plnit požadavky na přesnost, kvalitu povrchu a mechanické vlastnosti výrobku, a přitom snižovat výrobní náklady. Sledujte tok materiálu, vnitřní teplotu formy, identifikujte a eliminujte potenciální výrobní vady.

Doporučujeme: Řešení pro simulace výrobních procesů
Zjistit více na altair.com…


Altair Inspire Mold

Inspire Mold

Nástroj pro společnosti vyvíjející nebo vyrábějící plastové díly technologií vstřikování. Umožňuje ověřit vyrobitelnost, simulovat proces vstřikování a predikovat typické vady výlisků. Nástroj vyniká rychlostí simulačních výpočtů a intuitivním ovládáním.

Doporučujeme: Webinář | Průvodce technologií vstřikování plastů | Řešení pro simulace výrobních procesů

Zjistit více na altair.com…


Altair Inspire PolyFoam

Inspire PolyFoam

Moderní integrované řešení pro podporu návrhu výrobků z polyuretanové pěny. Díky simulaci výrobního procesu uživatelé dosahují časových úspor při vývoji a snížení nákladů.

Doporučujeme: Řešení pro simulace výrobních procesů
Zjistit více na altair.com…


Licenční systém Altair

Softwarové nástroje od Altair jsou poskytování na základě licenčních jednotek Altair Units (nástupce HyperWorks UnitssolidThinking Units). Jedná se o vysoce flexibilní, škálovatelný a cenově příznivý model, který má Altair patentován.

Licenční jednotky jsou plovoucí, lze je sdílet různými uživateli na různých lokalitách v rámci celého licenčního regionu (u nás celá EMEA), platí zde systém levelingu (kdy s použitím dalších nástrojů a řešičů neroste spotřeba jednotek) a lze vybírat z několika aplikačních balíků tak, aby náklady byly optimalizovány např. pro průmyslového designéra, strojního konstruktéra, koncepčního inženýra nebo CAE inženýra.

S příchodem řešení a služeb Altair One, jsou licenční jednotky aplikovatelné i na High -performance & Cloud computing.

Více o Altair Units naleznete na stránkách altair.com.
Kontaktujte nás pro nalezení nejvhodnějšího licenčního řešení pro Vás.


Více informací

Kompletní portfolio produktů Altair

Výukové materiály na Altair Resource Library
Výukové materiály na Altair University

Videa a webináře na YouTube kanálu Altair
Videa a webináře na YouTube kanálu Altair University

Domluvte si schůzku u vás ve firmě nebo navštivte Advanced Engineering v Praze-Letňanech.

logo-textVýhody  softwarových řešení altair:

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Integrované portfolio řešení v oblastech

 • CAE řešiče a optimalizace
 • Modelování a vizualizace
 • Nástroje pro koncepční design a ověřování vyrobitelnosti
 • Průmyslový design
 • Data Analytics a Internet of Things 
 • High-performance Computing

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

Zkušenosti Altair z realizace vlastních inženýringových projektů.

Unikátní a cenově efektivní licenční model.

logo-textVybraní klienti

Software Altair podporujeme ve významných nadnárodních i lokálních firmách z oblastí automobilového, leteckéhostrojírenského průmyslu.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.