Data Analytics

ALTAIR KNOWLEDGEWORKS je „data intelligence“ platforma pro sběr velkého objemu heterogenních i nestrukturovaných dat, tvorbu pokročilých analýz a predikcí a pro datové vizualizace. To vše s pomocí technologií strojového učení a umělé inteligence.

Altair KnowledgeWorks je řešení pro zpracování dat tak, abyste na výstupu dostali taková “Smart” data, která Vám přesný, důvěryhodný vhled a pomohou při rozhodování. KnowledgeWorks pomůže překlenout kompetenční mezeru mezi specialisty na data a business analytiky.

  • Automatizace dat. Automatizujte sběr dat, čištění dat a jejich transformaci. K přijímání správných rozhodnutí používejte důvěryhodná a přesná data – Altair Monarch (příprava dat), Altair Monarch Server (automatizace), Altair Knowledge Hub (spolupráce)
  • Generujte náhled. Využijte pokročilé strojové učení a AI. Pochopte, co ovlivňuje vaše podnikání – Altair Knowledge Seeker, Altair Knowledge Studio
  • Sdílejte pohledy na data. Vizualizujte provozní výkonnost v reálném čase. Rozpoznejte anomálie, trendy a shluky během několika sekund – Altair Panopticon.

Zjistěte více o KnowledgeWorks na stránkách Altair.com.

logo-textVýhody  softwarových řešení altair:

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Integrované portfolio řešení v oblastech

  • CAE řešiče a optimalizace
  • Modelování a vizualizace
  • Nástroje pro koncepční design a ověřování vyrobitelnosti
  • Průmyslový design
  • Data Analytics a Internet of Things 
  • High-performance Computing

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

Zkušenosti Altair z realizace vlastních inženýringových projektů.

Unikátní a cenově efektivní licenční model.

logo-textVybraní klienti

Software Altair podporujeme ve významných nadnárodních i lokálních firmách z oblastí automobilového, leteckéhostrojírenského průmyslu.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.