CAE simulace a optimalizace

ALTAIR HYPERWORKS nabízí nástroje pro modelování, analýzy, optimalizace, vizualizace a automatizaci procesů v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, proudění tekutin, elektromagnetismu a multi-fyziky.

Balík nástrojů Altair HyperWorks patří mezi celosvětově nejpoužívanější software pro CAE modelování a simulace využívané napříč všemi průmyslovými obory. Ověřte si jejich potenciální přínos pro vaše podnikání. Kontaktujte Advanced Engineering, oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku.

Výhody:

 • Široký záběr simulačních technologií včetně multi-fyzikálních analýz a optimalizací.
 • Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.
 • Integrované portfolio:
  • řešičů a optimalizačních technologií
  • nástrojů pro modelování a vizualizace
  • aplikací pro podporu inovativního koncepčního designu
  • a nástrojů pro simulace výrobních procesů
 • Otevřenost softwarových produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.
 • Flexibilní a cenově výhodný licenční model

Poznejte široký způsob využití:

Softwarové nástroje HyperWorks poskytují flexibilní řešení pro modelování, analýzu, optimalizaci, vizualizaci a automatizaci procesů v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací nebo simulací výrobních procesů. Jednotlivé nástroje HyperWorks lze efektivně zahrnout do CAE procesu od zpracování CAD dat, přes pokročilé metody síťování až po lineární i nelineární výpočty a stochastické studie.

Platforma Altair HyperWorks

K čemu software HyperWorks slouží?

 • Analýzy a optimalizace
  Pro strukturální analýzy konstrukcí a pokročilé optimalizace produktů jsou určeny softwarové nástroje OptiStruct, Radioss, MotionSolve, HyperLifeSimSolid. Odhalte nejvíce namáhaná místa produktů a zjistěte, jak výrobek optimalizovat, zpevnit a vylepšit. Při vývoji výrobku využijte multi-fyzikální přístup a analyzujte Váš produkt i z pohledu tepelného namáhání a proudění tekutin (AcuSolve, nanoFluidX, ultraFluidX) či interakce se sypkými hmotami (EDEM), z pohledu elektromagnetismu (Flux, Feko) či návrhu elektronických obvodů (Pollex). Pomyslnou nejvyšší úrovní jsou pak multikriteriální a multi-fyzikální optimalizace za pomoci HyperStudy.
 • Modelování a vizualizace
  K 3D modelování a pro přípravu konečně-prvkové sítě a solver-decků slouží preprocessing software, neboli nástroje pro přípravu konečně prvkových a multi-body modelů na následný výpočet. Pre-processing umožňují programy HyperMesh, HyperCrash, MotionViewSimLab. K analýze výsledků výpočtů, vizualizaci dat a jejich snadné interpretaci jsou vhodné post-processingové nástroje HyperView, HyperGraph 2D/3D či HyperStudy.
 • Simulation Driven Design
  Pro simulační procesy v rámci koncepčního vývoje výrobku slouží software SimSolid a produktové nástroje Inspire z rodiny Inspire/solidThinking. Koncept Simulation Driven Design umožňuje inženýrům navrhovat optimální tvar součástí přímo podle zátěžových požadavků, provádět velmi rychlé analýzy různých variant řešení, rychle se rozhodovat a nalézat optimální řešení.
 • Cloudová a HPC řešení
  Altair umožňuje využívat softwarové nástroje na klasické IT infrastruktuře i prostřednictvím cloudové služby. Využijte pro modelování a výpočty technologie PBS Professional (optimální plánování úloh a využití IT prostředků), hardwarovou appliance HyperWorks Unlimited anebo technologie High-performance Computing v cloudu.
 • Altair Partner Alliance
  V návaznosti na nástroje od Altair lze v rámci licenčního programu Altair Partner Alliance využívat i software třetích stran. V nabídce je například software pro analýzu proudění (CFD), simulace EM polí, výpočty únavy a životnosti konstrukcí a řada oborově specializovaných nástrojů. Využitím komplexního balíčku programů v rámci flexibilního licenčního systému Altair, uživatel významně šetří náklady v procesu CAE.

Přehled řešení od Altair
Structures | Fluids and Thermal | Electromagnetics | Multiphysics | Industrial Design | Manufacturing | HPC and Cloud | Inernet of Things | Data Analytics | Altair Patrtner Alliance

Zjistěte více o simulačních technologiích na stránkách Altair.com.

Provedeme Vás ověřením vhodnosti nástrojů

Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího nástroje pro Vaše typické úlohy, zajistíme zkušební (trial) licenci, ukážeme nejlepší postupy práce, spolu s Vámi vyzkoušíme na Vašich příkladech. Kontaktujte nás nebo sami otestujte a využijte výukové materiály.

Ke stažení: eBooky | Webináře | Články | Technické dokumenty
Zjistit více: Altair Resource Library | Altair Learning Center | Learning library na Altair University

Produkty:


HyperWorks X

Po zkušenosti s moderním uživatelským prostředím v aplikacích SimLab, Inspire, ComposeActivate společnost Altair připravila novou aplikaci HyperWorks X, která zahrnuje funkcionalitu a nová workflow pro tvorbu a editaci geometrie, morfing, FEM síťování. Tradiční nástroje HyperMesh/HyperView zůstává paralelně v nabídce (tzv. HyperWorks Desktop) a jejich datový formát se využívá i v novém HyperWorks X.

Doporučujeme: Video 10 důvodů pro Altair HyperWorks | Getting Started video | Webinář Next Generation HyperMesh | Aplikace HyperWorks

Zjistit více na altair.com…


HyperMesh

Vysoce výkonný pre-processingový nástroj zvládající připravit pro výpočet i ty největší a nejsložitější modely pro různé multi-fyzikální analýzy. Po právu se stal lídrem mezi preprocesory a díky své univerzalitě a efektivní tvorbě vysoce kvalitní FEM sítě je často užíván i v kombinaci s řešiči jiných výrobců. Kromě standardních způsobů tvorby 3D sítí nabízí HyperMesh i pro pokročilejší metody síťování sloužící zejména pro úpravu již stávající sítě. Pro tyto účely HyperMesh disponuje celou paletou editačních nástrojů. Můžete pak velmi efektivně provádět geometrické změny modelu jako např. přidání/editace žebra, přidání/odebrání otvorů pro šrouby. Stejně tak snadno provedete zjemnění sítě v pro analýzu kritických místech konstrukce.

Doporučujeme: Úvodní video | eBook: Practical Aspects of FEA | HyperMesh Quickstart v2021
Zjistit více na altair.com…


SimLab

Procesně orientované multi-disciplinární simulační prostředí pro analýzu složitých sestav. Je připraven pro řešení multi-fyzikálních analýz (strukturální, termální, proudění tekutin). Pre-processing SimLabu přináší vysokou automatizaci přípravy modelů a síťovaní, přičemž výsledkem je vysoce kvalitní a v kritických místech optimálně jemná síť. K tomu se používá přímé provázání FEM modelu na CAD geometrii (features), síťování na bázi šablon, scriptování a další techniky. Vysokých časových úspor SimLab dosahuje zejména u tvarově složitých dílů a zpracování mnoha variant výrobku.

Doporučujeme: eBook: Praktické aspekty FEA | Webinář | Videa | Aplikace SimLab

Zjistit více na altair.com…


HyperCrash

Robustní pre-processingový nástroj specificky vyvinutý pro automatizaci tvorby vysoce kvalitních modelů pro virtuální nárazové zkoušky a ověřování pasivní bezpečnosti vozidel. Typické je využití s explicitními řešiči Altair Radioss a LS-Dyna.

Zjistit více na altair.com…


OptiStruct

Dlouhodobě ověřený, moderní strukturální řešič lineárních a nelineárních úloh v oblasti statiky, dynamiky, vibrací, akustiky, životnosti a multi-fyzikálních disciplín. Svoji pověst špičkového nástroje získal zejména díky pokročilým funkcím pro topologickou, tvarovou a rozměrovou optimalizaci. Optimalizovat výrobek můžete s cílem dosažení co nejlepších parametrů hmotnosti, tuhosti, pevnosti, životnosti nebo potlačení vibrací, a to při zajištění zachování nebo vylepšení ostatních parametrů.

Doporučujeme: Webinář | eBooky: Praktické aspekty FEA, Strukturální optimalizace, Nelineární analýzy, Kompozitní materiály, Dynamické analýzy, Termální analýzy, Životnost a únava | Aplikace OptiStruct

Zjistit více na altair.com…


Radioss

Lídr a vysoce výkonný explicitní řešič pro vysoce nelineární problémy a dynamická zatížení. Je celosvětově užívaným nástrojem pro řešení odolnosti mechanických konstrukcí vůči nárazům, zvyšování pasivní bezpečnosti a ověřování vyrobitelnosti používaný ve všech průmyslových odvětvích. Kromě klasických aplikacích v automobilovém a leteckém průmyslu má úspěšné aplikace i v obranném průmyslu.

Doporučujeme: Úvodní video | eBook: Úvod do explicitních analýz s Altair Radioss | Aplikace Radioss

Zjistit více na altair.com…


SimSolid

Revoluční simulační nástroj pro lineární a nelineární strukturální analýzy. Eliminuje potřebu zjednodušování geometrického modelu a síťování, tedy dvou časově nejnáročnějších a na spolehlivost výsledků velmi citlivých činností v případě tradičních FEM nástrojů. SimSolid díky odlišnému matematickému aparátu (nepoužívá klasickou metodu konečných prvků) navíc dosahuje řádově kratších výpočetních časů. Jeho typické užití je v oblasti koncepčního návrhu, vyhodnocování množství variant a podpory rozhodování.

Doporučujeme: Datasheet | eBook: Revoluce v simulacích | Webinář | Webinář predikce únavy až životnosti | Výuková videa

Zjistit více na altair.com…


HyperLife

Vysoce intuitivní aplikace vyvinutá na frameworku nezávislém na konkrétním FEM řešiči. Obsahuje sadu funkcí pro analýzy únavových stavů a predikci životnosti mechanických konstrukcí. Algoritmy aplikované v HyperLife byly prověřeny stovkami tisíc výpočtů v rámci portálu eFatigue.com .

Doporučujeme: Video Pracovní postup pro analýzy únavy materuálu a predikce životnosti Workflow | Webinář | Webinář – svařované konstrukce

Zjistit více na altair.com…


MotionSolve

Integrované řešení pro analýzy a optimalizaci mechanismů (MBD). 3D multi-body simulace mechanismů pomáhá predikovat dynamickou odezvu a optimalizovat výkonové parametry výrobku. Díky úzké spolupráci se zákazníky je MotionSolve důkladně ověřeným nástrojem co do kvality, robustnosti a rychlosti. K vizualizaci výsledků a post-processingu slouží nástroj MotionView.

Doporučujeme: Video: Základy Multi-Body simulací | eBook: Multi-Body simulace s HyperWorks | Motionview/MotionSolve Introduction v2020

Zjistit více na altair.com…


Altair EDEM

EDEM

EDEM je vysoce výkonný software pro simulaci sypkých a zrnitých materiálů.

EDEM, využívající nejmodernější technologii diskrétních prvků (DEM), rychle a přesně simuluje a analyzuje chování granulárních materiálů, jako je uhlí, těžené rudy, půdy, vlákna, zrna, tablety a prášky.

EDEM lze použít samostatně nebo v efektivních pracovních postupech v kombinaci s jinými technologiemi CAE, jako je Altair MotionSolve.

Doporučujeme: Video – Úvod do EDEM | eBooky: Co je DEM, DEM pro stavebnictví a těžební průmysl, EDEM a manipulace s práškovými materiály, EDEM a aplikace ocelářský a železárenský průmysl | Aplikace EDEM

Zjistit více na altair.com…


AcuSolve

Lídr mezi univerzálními CFD řešiči pro analýzy tekutinových systémů, který je schopen zvládat i nejnáročnější úlohy z průmyslu i výzkumu. Robustní a škálovatelná technologie umožňuje dosahovat bezkonkurenční přesnosti.

Doporučujeme: Video – Úvod do AcuSolve | eBook: Simulace externí aerodynamiky vozidla s pomocí Virtual Wind Tunnel a AcuSolve | CFD řešení od Altair | Multi-fyzikální úlohy

Zjistit více na altair.com…


ultraFluidX

Simulační nástroj jak pro ultra-rychlé predikce aerodynamických vlastností osobních a nákladních automobilů, tak vyhodnocení budov z pohledu větrného namáhání. Nástroj pro analýzy vnější aerodynamiky na základě Lattice Boltzmannovy metody.

Doporučujeme: Webinář CFD analýzy s GPU akcelerací při použití Altair ultraFluidX | eBook: Analýza aerodynamiky za pomoci Latiice-Boltzmannovy metody a nástrojů ultraFluidX a Virtual Wind Tunnel

Zjistit více na altair.com…


nanoFluidX

Simulační nástroj pro analýzy proudění tekutin na základě metody pracující s hydrodynamikou částic (SPH), který predikuje proudění kapalin uvnitř složité geometrie mechanické konstrukce a pod vlivem pohyblivých dílů. Typickým příkladem je simulace olejového mazání v převodovce.

Doporučujeme: Video Úvod do nanoFluidX | Webináře: Simulace mazání pohonného ústrojí vozidla, Pracovní postup pro práci s nanoFluidX a HyperMesh / SimLab | Aplikace nanoFluidX

Zjistit více na altair.com…


Flux

Konečněprvkový software pro elektromagnetické a termální simulace jak ve 2D tak 3D aplikacích. Jedná se o řešení pro nízkofrekvenční elektrostatická a elektromagnetická pole, které se užívá pro vývoj elektromotorů, aktuátorů, transformátorů, výkonové elektroniky, senzorů, zařízení na bázi indukčního ohřevu, řešení elektromagnetické kompatibility a podobně. Speciálně návrhu elektromotorů je věnována aplikace FluxMotor.

Doporučujeme: Úvodní video o Altair Flux | Video Altair Flux 2020 | EM a multi-fyzikální simulace s Altair Flux | Výuková videa Flux Motor | Webinář Multi-fyzikální optimalizace pro vysoko-výkonné rotační stroje | Aplikace Flux

Zjistit více na altair.com…


Feko

Software pro analýzy vysokofrekvenčních elektromagnetických polí umožňující řešení široké škály EM problémů. Využívá se např. pro návrh antén různého druhu, radarových systémů a telematických systémů, dále třeba pro vývoj bezklíčového odemykání automobilů, diagnostických zařízení na bázi magnetické rezonance, pro simulace vyřazování elektronických zařízení (SAR), při řešení elektromagnetické kompatibilty, a obecně v elektrotechnice. Navazujícím řešením je WinProp, které má za úkol simulovat pokrytí prostoru vysílaným signálem a to jak pro vnitřní prostory, tak pro městská prostředí a volnou krajinu. Využívá se v telekomunikacích, v letectví, automobilovém průmyslu i dalších odvětvích.

Doporučujem: Video Úvod do Feko | eBook: Základy EM simulací s Altair Feko | Výuková videa pro studenty | Aplikace Feko

Zjistit více na altair.com…


Altair Pollex

Pollex

Altair PollEx je vysoce komplexní a integrovaná sada nástrojů pro vizualizaci, analýzu a ověřování návrhů desek plošných spojů (PCB) s uplatněním pro vývojové a výrobní inženýry v elektrotechnice a elektronice. PollEx je otevřené řešení, které bezchybně přenáší data mezi různými prostředími ECAD a simulací. Zatímco návrhové nástroje desek plošných spojů jsou tradičně vyhrazeny konstruktérům desek plošných spojů, je třeba, aby i inženýři z jiných oborů, jako je návrh hardwaru, výroba, testování a mechanika, mohli také vyhodnocovat a analyzovat výstupní data z konstrukce a přípravy výroby vyvíjených desek plošných spojů a jejich integrovaných obvodů (IC).

PollEx poskytuje konektivitu se všemi příslušnými systémy a formáty ECAD i se simulačním softwarem PCB třetích stran a přináší Design for Excellence (DfX) prostřednictvím společné aplikace a výkonné rule-based design sady kontrolních pravidel návrhu na základě pravidel, s respektováním různých omezení návrhového procesu, a to již na počátečních fázích návrhu.

Doporučujeme: Webináře Úvod do Altair Pollex, Návrh a verifikace PCB pomocí Altair Pollex | Aplikace Pollex

Zjistit více na altair.com…


HyperView

Post-processingové a vizualizační prostředí pro FEM analýzy, multi-body simulace a CFD úlohy. Mezi výhody určitě patří pokročilé vizualizace a animace, synchronizace obsahu oken, když se na výsledky výpočtu díváte v různých vizualizacích. Užitečný je i nástroj HyperView Player pro sdílení výsledků analýz ve 3D.

Doporučujeme: Webináře HyperView Reports, Post-processing pro crashové analýzy, Post-processing pro NVH

Zjistit více na altair.com…


HyperGraph

Výkonný nástroj pro analýzu výsledků simulací a tvorbu 2D/3D grafů. Matematický engine obsahuje více než dvě stě matematických funkcí a operátorů, má rozhraní na HyperMath, Python či MatLab a umí zpracovat data z nejrůznějších datových formátů. Proto je často užíván i v kombinaci s řešiči jiných výrobců.

Zjistit více na altair.com…


HyperStudy

Na řešiči nezávislý nástroj pro zkoumání a multi-disciplinární optimalizaci návrhu výrobku z pohledu výkonu, funkčnosti a  robustnosti. Pomáhá konstruktérům a inženýrům porozumět návrhovým variantám, datovým závislostem a trendům hodnot parametrů a nalézt vyváženě optimalizovanou a robustní konstrukci.

Doporučujeme: Video Úvod do HyperStudy | eBooky: Úvod do Design of Experiments studií (DOE), Úvod do aproximačních úloh v HyperStudy | Aplikace HyperStudy

Zjistit více na altair.com…


Altair Material Data Center

Material Data Center

Vyhledávejte vhodné materiály v databázi, porovnávejte jejich vlastnosti a použijte je v simulacích namísto generických materiálů. K dispozici je samostatná aplikace provozovaná ve webovém prostředí Altair One a dále rozhraní pro jednotlivé simulační a optimalizační nástroje.

Doporučujeme: Video: představení produktu
Zjistit více na altair.com…


Licenční systém Altair

Softwarové nástroje od Altair jsou poskytování na základě licenčních jednotek Altair Units (nástupce HyperWorks UnitssolidThinking Units). Jedná se o vysoce flexibilní, škálovatelný a cenově příznivý model, který má Altair patentován.

Licenční jednotky jsou plovoucí, lze je sdílet různými uživateli na různých lokalitách v rámci celého licenčního regionu (u nás celá EMEA), platí zde systém levelingu (kdy s použitím dalších nástrojů a řešičů neroste spotřeba jednotek) a lze vybírat z několika aplikačních balíků tak, aby náklady byly optimalizovány např. pro strojního konstruktéra, koncepčního inženýra, CAE inženýra nebo specialistu na mechatroniku či multi-fyzikální aplikace.

S příchodem řešení a služeb Altair One, jsou licenční jednotky aplikovatelné i na High -performance & Cloud computing.

Více o Altair Units naleznete na stránkách altair.com.
Kontaktujte nás pro nalezení nejvhodnějšího licenčního řešení pro Vás.


Více informací

Kompletní portfolio produktů Altair

Výukové materiály na Altair Resource Library
Výukové materiály na Altair University

Videa a webináře na YouTube kanálu Altair
Videa a webináře na YouTube kanálu Altair University

Domluvte si schůzku u vás ve firmě nebo navštivte Advanced Engineering v Praze-Letňanech.

logo-textVýhody  softwarových řešení altair:

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Integrované portfolio řešení v oblastech

 • CAE řešiče a optimalizace
 • Modelování a vizualizace
 • Nástroje pro koncepční design a ověřování vyrobitelnosti
 • Průmyslový design
 • Data Analytics a Internet of Things 
 • High-performance Computing

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

Zkušenosti Altair z realizace vlastních inženýringových projektů.

Unikátní a cenově efektivní licenční model.

logo-textVybraní klienti

Software Altair podporujeme ve významných nadnárodních i lokálních firmách z oblastí automobilového, leteckéhostrojírenského průmyslu.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.