Altair Inspire & SimSolid

Rodina produktů “Simulation-Driven Design” obsahuje nástroj Inspire dosud určený především pro koncepční návrhy a optimalizace a nástroj SimSolid pro extrémně rychlé analýzy detailních konstrukcí. Nyní lze využít obojí funkcionalitu v jednom řešení.

Statické strukturální analýzy

Poskytujeme lineární, nelineární i kvazistatické výpočty a pevnostní analýzy pro určení
požadované tuhosti, pevnosti, odolnosti a životnosti konstrukcí.

HyperWorks

Nabízí nástroje pro modelování, analýzy, optimalizace, vizualizace a automatizaci procesů
v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, proudění tekutin,
elektromagnetismu a multi-fyziky.

Multi-body simulace

Řešíme multibody simulace v oblastech biomechaniky, aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, a také poskytujeme doporučení pro optimalizace podvozků silničních a kolejových vozidel.

solidThinking

Rodina produktů zaměřená zejména na simulace v koncepční fázi návrhu výrobku. Obsahuje
mimo jiné aplikace pro statické analýzy, topologické optimalizace, dynamiku těles, simulace
technologických procesů a nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování.

PBS Works

Zjednodušuje a automatizuje správu prováděných simulačních úloh, využívání IT infrustruktury, HPC clusterů a cloudu.

Dynamické analýzy

Řešíme složité dynamické strukturální analýzy na základě FEM simulací jako jsou virtuální
nárazové a pádové zkoušky, exploze a simulace jiných rychlých dějů.

SmartWorks

Platforma pro řešení aplikací na bázi technologií internetu věcí (IoT). Nejen pro aplikace, kdy sledujeme a vyhodnocujeme v kontextu parametry virtuálního modelu a fyzického výrobku (digital twins).

Pasivní bezpečnost vozidel

Specializujeme se na simulace nárazů, technické výpočty ve vývoji zádržných systémů a
simulace dopadu nárazů s pomocí virtuálních figurín.

KnowledgeWorks

„Data intelligence“ platforma pro sběr velkého objemu heterogenních i nestrukturovaných dat, tvorbu pokročilých analýz a predikcí a pro datové vizualizace. To vše s pomocí technologií strojového učení.

Optimalizace

V rámci optimalizace konstrukčních částí pomáháme zpevňovat konstrukce, snižovat jejich hmotnost a efektivně využívat materiál.

Altair Partner Alliance

Díky partnerské alianci (APA) s dalšími výrobci softwaru, máte možnost využít i desítky dalších nástrojů za použití licenčních jednotek Altair HyperWorks Units. Tedy bez dalších nákladů.

CFD a termální analýzy

Analyzujeme a navrhujeme opatření k zefektivnění proudění ve statických i dynamických systémech. Zkoumáme interakce mezi tekutinou a mechanickou konstrukcí a vyhodnocujeme tepelné účinky.

Elektromagnetismus

Zkoumáme chování nízko- a vysoko-frekvenčních EM polí, sledujeme interakci s mechanickou konstrukcí, tepelné účinky a u vysoko-frekvenčních polí simulujeme šíření signálu.

Specifické služby

Našim zákazníkům dodávíme i dílčí či specifické služby jako je příprava a tvorba modelů pro výpočty, postprocesing konečně-
prvkových analýz, stejně jako odborné poradenství a řešení atypických simulací.

Customizace

Poskytujeme služby zákaznického přizpůsobení pro efektivní využívání CAE nástrojů jako například tvorbu automatizačních scriptů a datové integrace.

Průmyslový design

CAID nástroje od Altair umožňují vytvářet kreativní návrhy snadněji, rychleji a s podporou nejširší škály modelovacích a renderovacích metod a technik.

Vyzkoušejte INSPIRE STUDIO – all-in-one řešení pro průmyslové designéry, architekty a kreativní vývojové inženýry.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.