Simulace výrobních procesů

Jednotné prostředí pro simulaci výrobního procesu, analýzu a návrh optimalizace

HyperForm

Produktový leták

Simulace lisování

 • Nejpřesnější řešič postupného zpracování plechu na trhu
 • Řešení typu
  • Explicitní dynamické
  • Řešení na jeden krok
 • Kompletní prostředí
  • Více krokové procesy
  • Nástroje návrhu lisovací formy
  • Simulace springbacku

HyperXtrude

Produktový leták - Metal
Produktový leták - Polymer

Simulace protlačování hliníku a polymerů

 • Významně redukuje čas návrhu nástroje
 • Přesné simulace materiálového toku a přenosu tepla během protlačování
 • Specifické protlačovací GUI pro snadné nastavení
 • Schopnost analyzovat protlačování kovů, polymerů, past a keramiky

Click2Cast - Simulace odlévání

Produktový leták Produktové video

Software Click2Cast sloužící k simulaci slévárenských procesů umožňuje uživateli vylepšit a optimalizovat jeho produkty. Zároveň pomáhá uživateli vyvarovat se typických slévárenských chybám jako jsou porezita, koncentrace zahlceného vzduchu, výskyt teplotních uzlů.


Více na: http://web.solidthinking.com/click2cast

Click2Form

Click2Form je software simulující plošného tváření kovů, který umožňuje uživateli optimalizovat výrobní proces, efektivně využít materiál a minimalizovat náklady.

 • Analýza proveditelnosti
 • Odhad nákladů
 • Rychlé a přesné určení rozvinu
 • Identifikace kritických oblastí


Click2Extrude

Produktový leták Produktový leták METAL Produktový leták POLYMER

Click2Extrude Metal a Click2Extrude Polymer jsou virtuální lisy, kde uživatelé mohou vizualizovat tok materiálu a teploty uvnitř zápustky během protlačování.

 • Zlepšení kvality povrchu výrobku díky včasnému odhalení viditelných vad
 • Zlepšení mechanických vlastností produktu díky včasnému odhalení neviditelných závad

zpět na začátek stránky