Simulace výrobních procesů

Jednotné prostředí pro simulaci výrobního procesu, analýzu a návrh optimalizace

Inspire Cast - Simulace odlévání

Produktový leták Produktové video

Software Inspire Cast (dříve Click2Cast) sloužící k simulaci slévárenských procesů umožňuje uživateli vylepšit a optimalizovat jeho produkty. Zároveň pomáhá uživateli vyvarovat se typických slévárenských chyb jako jsou porezita, koncentrace zahlceného vzduchu, výskyt teplotních uzlů.


Více na: https://solidthinking.com/product/inspire-cast

Inspire Form - Simulace lisování

Produktový leták Produktové video

Inspire Form (dříve Click2Form) je software simulující plošné tváření kovů, který umožňuje uživateli optimalizovat výrobní proces, efektivně využít materiál a minimalizovat náklady.

  • Analýza proveditelnosti
  • Odhad nákladů
  • Rychlé a přesné určení rozvinu
  • Identifikace kritických oblastí


Inspire Extrude Metal

Inspire Extrude Polymer

Produktový leták METAL Produktový leták POLYMER

Inspire Extrude Metal a Inspire Extrude Polymer (dříve Click2Extrude Metal a Click2Extrude Polymer) jsou virtuální lisy, kde uživatelé mohou vizualizovat tok materiálu a teploty uvnitř zápustky během protlačování.

  • Zlepšení kvality povrchu výrobku díky včasnému odhalení viditelných vad
  • Zlepšení mechanických vlastností produktu díky včasnému odhalení neviditelných závad


zpět na začátek stránky