Produkty HyperWorksSolver

Softwarový balík HyperWorks zahrnuje Radioss a OptiStruct jako řešič pro analýzy z výše zmíněného procesu pre-processingu. Radioss je konečněprvkovým řešičem pro lineární a nelineární simulace (explicitní i implicitní), pomocí něhož je možné analyzovat struktury, kapaliny, procesy formování i mechanické systémy. OptiStruct umožňuje inženýrům-designerům rychle a efektivně navrhnout lehký výrobek při zachování požadované tuhosti, popř. vyrobitelnosti apod. Aplikace HyperForm využívá Radioss jako solver, avšak obsahuje vlastní interní One Step Solver.

Radioss

Produktový leták Produktové video

Explicitní konečněprvkový solver pro řešení dynamických a crashových úloh

Radioss je lídrem v řešení nelineární a dynamických úloh. Používá se ve všech průmyslových odvětvích na celém světě, zejména v oblastech pasivní bezpečnosti automobilů.

 • Typy řešení
  • Dynamické - explicitní
  • Interakce kapalina – struktura
  • Robustní analýzy
 • Zaměření na robustnost a opakovatelnost
 • Vynikající zobrazení modelových chyb, k zajištění vysoké kvality výsledků

MotionSolve

Produktový leták Produktové video

MBD Software pro simulace mechanických systémů

 • Rozsáhlé knihovny prvků modelů
 • Typy analýz
  • Kinematické
  • Statické/Kvazistatické
  • Dynamické
  • Lineární
 • Výborná manipulace s FlexBody
  • Integrované nastavení & post processing
 • Modely pneumatik
  • Htire – handling tire
  • Ftire – Durability tire
 • Unikátní integrace s optimalizací
  • Flex body shapes a topology
  • Systém reakcí

OptiStruct

Produktový leták Produktové video

Moderní řešič pevnostních analýz pro lineární a nelineární strukturální problémy při statických a kvazistatických zatíženích, prověřený mnoha aplikacemi v různých oblastech průmyslu.

Výhody:

 • Komplexní nelineární řešič
 • Přesná a komplexní fyzika
 • Nejmodernější řešení pro NVH analýzu
 • Ideální řešič pro optimalizace
 • Velmi efektivní paralelní řešič

zpět na začátek stránky