Produkty HyperWorksPre-processing

Pre-processing je sestavování konečněprvkových nebo multibody modelů a jejich všeobecná příprava na následující výpočet. Z programového balíku HyperWorks se jako pre-procesor využívá programů HyperCrash, HyperMesh a MotionView. Nejrozšířenější HyperCrash je schopen pomocí mnoha uživatelských profilů sestavit tzv. „input deck“ pro většinu využívaných solverů (např. Radioss, OptiStruct, MotionSolve, Madymo, PamCrash, LS-Dyna, Abaqus a další).

HyperMesh

Produktový leták Produktové video

Nejrychlejší, vzhledem k řešiči univerzální konečněprvkový pre-procesor

 • Vynikající kvalita sítě
  • Hexahedrons
  • Tetrahedrons
  • Shells
 • Kompletní řešení
  • síťování
  • zatížení a hraniční podmínky
  • Morphing - tvarová změna oblasti se provádí přímo posuvem uzlů jednotlivých elementů
 • Nejširší řada přímých rozhraní mezi CAD aCAE
  • Abaqus
  • Ansys
  • Dyna
  • Nastran
  • Radioss
 • Rozsáhlé funkce opravy geometrie

Pokročilá práce s modelem

Kromě standartních způsobů tvorby 3D sítí nabízí HyperMesh i pro pokročilejší metody síťování sloužící zejména pro úpravu již stávající sítě. Pro tyto účely HyperMesh disponuje celou paletou editačních nástrojů. Typické situace, kde se těchto nástrojů využívá, jsou:

 • Přidání/editace žeber
 • Přidání/odebrání resp. otvoru pro šroub
 • Změna průměru otvoru pro šroub
 • Zjemnění sítě za účelem detailnější analýzy v kritickém místě
 • A další

HyperCrash

Produktový leták Produktové video

Univerzální konečně prvkový pre/post procesor pro prostředí modelování bezpečnosti vozidel

 • Intuitivně vedený proces
 • Přímá podpora RADIOSS & Dyna
 • Specifické vlastnosti spojené s bezpečností
  • Umístění figuríny
  • Skládání airbagu
  • Poloha bezpečnostních pásů
  • Hmotová rovnováha
  • Rychlá kontrola průniků
  • Systém swap
  • Mapování výsledků

Batch Mesher

Produktový leták

BatchMesherje nástroj s funkcí rozpoznávání geometrie a automatického vyčištění v dávkovém režimu pro zadané CAD soubory. Umí provádět celou řadu čisticích operacích geometrie s cílem vytvořit co nejlepší síť pro danou velikost a typ elementu.

Element Criteria-kritéria lze jednoduše definovat v programu BatchMeshernebo v panelu HyperMesh (batchmesher/QI optimize)

ParameterFile-rozpoznává jednotlivé geometrické prvky, včetně přírub, otvorů pro šrouby nebo zaoblení. Pro každý geometrický prvek diktuje parametry pro síťování, které mohou být snadno specifikovány v rámci programu BetchMesher. Uživatelé mohou také manipulovat s jinýmygeometrickými prvky, jako například změna typu a úhlu elementu nebo odstranění pevných bodů.

MotionView

Produktový leták

K solverům univerzální Multi-body dynamics pre- and post-processor

 • Parametrické modelování pomocí šablon
 • Vytvoření vstupů pro
  • MotionSolve
  • Adams
  • Simpack
 • Otevřený systém umožňující přizpůsobení konečnému uživateli
 • Efektivní nakládání s flexibilními těly

Simlab

Produktový leták Produktové video

Funkčně založené síťování & sestavování

 • Funkčně založené vytváření modelů pevných sestav
 • Proces síťování založený na šablonách
 • Není nutné žádné CAD vyčištění
 • Aplikace: blok motoru, turbínové skříně, převodovky, atd.

Evolve

Produktový leták Produktové video

Produkty HyperWorks - Evolve

Evolve osvobozuje designéry od omezení inženýrsky orientovaných CAD nástrojů, a zároveň umožňuje export digitálních modelů, který je ostatními požadován v procesu vývoje výrobku.

Evolve pomáhá průmyslovým návrhářům rychleji vytvořit formy. Umožní vám získat počáteční náčrt, prozkoumat stylistické alternativy a vizualizovat produkt vreálném provedení. Evolve poskytuje organické modelování povrchů a parametrickou kontrolu na základě ploch, tuhých těles a jedinečných vlastností stromu historie.
zpět na začátek stránky