Produkty HyperWorksFEKO

Produktový leták Produktové video

FEKO je komplexní kód pro výpočty v oblasti elektromagnetismu (CEM) široce využívaný v telekomunikačním, automobilovém, vesmírném a obranném průmyslu.

  • Plně vlnové řešiče včasové a frekvenční oblasti: MoM, FDTD, FEM a MLFMM
  • Asymptotické metody: PO, LE-PO, RL-GO, UTD
  • Skutečná hybridizace metod pro řešení komplexních a rozsáhlých multiškálovýchproblémů
  • Unikátní řešič na bázi analýzy charakteristických modů (CMA) počítá charakteristické proudy, vlastní hodnoty, modální amplitudy a charakteristické úhly

WinProp

WinProp je nástroj pro analýzu šíření elektromagnetických vln a plánování telekomunikačních sítí.

Nabízí vysoce přesné a velmi rychlé empirické a deterministické modely šíření pro širokou paletu scénářů: venkovní, městský, indoor, tunel, vozidla.

Vzávislosti na scénáři se využívají různá mapová data, predikce jsou založeny na různých databázích, např. topografických (pixely), clutter(pixely s/bez výšky), městské budovy (pixely nebo vektory), 3D planární objekty/stěny (vektory).

Modely šíření vln zahrnují empirické a semiempirickémodely, 3D modely sledování paprsku nebo unikátní Dominant PathModel (DPM).

Vzávislosti na aplikaci jsou kdispozici statické, Monte-Carlo nebo dynamické simulace sítí.

Flux

Produktový leták Produktové video

Flux využívá metodu konečných prvků pro řešení nízkofrekvenčních magnetických, elektrických a teplotních polí.

Funkce:

  • Autoadaptivnízjemnění sítě při řešení ve 2D a 3D
  • Statické, harmonické a transientní analýzy
  • Nelineární anizotropní chování materiálů, modelování hystereze
  • Ztráty ve vinutí vdůsledku povrchového jevu a jevu blízkosti
  • Několik iteračních a přímých řešičů soustav lineárních rovnic, robustní nelineární řešič, distribuované parametrické studie
  • Veličiny: potenciál, indukce, teplota, intenzita pole, magnetický tok, indukčnost, energie, ohmické ztráty a ztráty vželeze, proud, napětí, výkon, rychlost, síla, moment

zpět na začátek stránky