Optimalizace/DOE

Optimalizace/DOE

Po analýze součásti ve smyslu třech předchozích procesů často následuje proces optimalizace. U stávajícího výrobku se může jednat např. o snížení hmotnosti, zvýšení tuhosti, optimalizaci tvaru v problematických partiích výrobku apod. V případě nové součásti je možné optimalizaci uvažovat již v rané fázi návrhu designu výrobku, což výrazně spoří náklady na vývoj výrobku. Druhým přístupem optimalizace je využití Radiossu (popř. dalších) jako solveru v aplikaci HyperStudy pro nastavení např. studie DOE.

OptiStruct

Produktový leták Produktové video

Výkonný nástroj pro analýzu a optimalizaci součástí. Použití OptiStructu je velmi široké a nalezneme jej v oblastech automobilového průmyslu, leteckého průmysl, strojírenství a dalších. Vývoj optimalizovaných dílů s ohledem na úsporu hmotnosti, naladění vlastních frekvencí atd. nabývá stále více na významu. Altair nabízí, díky svým dlouholetým zkušenostem v průmyslu, použití topologické, tvarové, topografické, stejně tak jako parametrické optimalizace s využitím metody konečných prvků. Zmíněné druhy optimalizací nachází své uplatnění v koncepčních návrzích optimální geometrie, struktur rámu, rozložení žeber apod. s ohledem na maximální pevnost, minimální napětí nebo minimální hmotnost.

 • Rychlý vývoj lehkých, konstrukčně efektivních návrhů
 • Předpověď optimálních tvarů konstrukcí již na počátku procesu
 • Typy optimalizací
  • Topologická
  • Topografická
  • Velikostní
  • Tvarová
 • Efektivní nastavení tisíců návrhových proměnných

HyperStudy

Produktový leták Produktové video

Na řešiči nezávislý nástroj pro Design Study a optimalizaci

 • Studie
  • DOE
  • Optimalizace
  • Monte Carlo
  • Response surface approximation
 • Optimalizace komplexních multidisciplinárních systémů
 • Otevřené rozhraní systému
 • Výhody integrace s balíkem HyperWorks
  • Optimalizace tvaru s HyperMesh
  • Snadná parametrizace modelu
  • Přímý prohlížeč solveru

Inspire

Produktový leták Produktové video

Průlom v oblasti digitálního vývoje výrobku, který umožňuje konstruktérům a architektům vytvářet a zkoumat strukturálně efektivních koncepty.

Inspire

Inspire vytváří efektivní konstrukční koncepty pro konstruktéry, produktové designéry a architekty. Inspire používá altairovskou technologii špičkového optimalizačního produktu OptiStruct ® pro návrh účinných konstrukčních vlastností a hmotnosti. Inspire má jednoduché uživatelské rozhraní, které vede uživatele k vytvoření modelu a vizualizaci výsledného návrhu. Proto mohou uživatelé rychle dospět k efektivnímu konstrukčnímu řešení v co nejkratším čase.Více na www.solidThinking.com

Altair HyperShape/CATIA

Produktový leták

HyperShape/CATIA je přímou integrací mezi Dassault Systèmes CATIA V5 a optimalizační technologií Altair OptiStruct®

zpět na začátek stránky