Seminář: Model Based Development - 26.9.2019

23.09.2019

Seminář: Model Based Development - 26.9.2019


Advanced Engineering s.r.o. a AltairEngineering Inc.

Vás zvou na technický seminář o technologiích Model Based Development, kde se dozvíte, jak můžete vytvářet a vzájemně provázat matematické, fyzikální a systémové modelování s CAE simulacemi ve 3D. Toto budeme prezentovat na nástrojích Altair Compose a Activate a podělíme se o zkušenosti zákazníků.

Praha, 26.září 2019 (9:30 - 13:00)
Konferenční sál Microsoft (místnost: DNA)
Vyskočilova 1561, Praha 4 

Program semináře:
9:30 - Registrace
10:00 - 0D modeling & simulation, CAE data pre-/post-processing, Altair Compose
11:20 - Pauza na občerstvení
11:40 - 1D multi-disciplinary system simulation, Altair Activate
13:00 - Diskuze a ukončení semináře

Registrace

Vybíráme z obsahu:

  • co jsou 0D, 1D a 3D simulace?
  • analýza a návrh řízení systémů
  • zpracování signálů
  • kompatibilita a interoperabilita jazyků: Python a další
  • výhody/nevýhody a spolupráce s Matlab a Simulink
  • pre-processing a post-processing CAE dat
  • 0D-1D-3D integrace, kombinované modely a řešení multi-fyzikálních úloh
  • řešení pro e-mobilitu
  • zákaznické zkušenosti a projekty: Tata Daewoo, Mabe, Porsche, Schneider Electric

Kontakt: zstemberova@advanced-eng.cz

 

Zpět